Male

Female

 

wingspan : male 30/32, female 33 mm


Manerebia interrupta f.1, at Ñuñurco.


 

Manerebia interrupta a la Reserva Collay, 2900 m (Azuay)
Manerebia interrupta a la Reserva Collay, 2900 m (Azuay)
Retour en haut de page