Male

Female

 

wingspan : 54 mm


Saliana hewitsoni identified by Bernard Hermier, collected near Macas.

Saliana hewitsoni a San Isidro
Saliana hewitsoni a San Isidro
Retour en haut de page