wingspan :


we saw Potamanaxas thoria at 1100 m near Palora, Pablo Sexto, San Isidro and Sucúa.

Potamanaxas thoria cerca de Palora
Potamanaxas thoria a San Isidro
Potamanaxas thoria a San Isidro
Retour en haut de page