Male

 

wingspan : 42 mm


we saw Eantis thraso (formerly Achlyodes mithridates thraso) near Rio Negro, Macas and Sucúa.

Eantis thraso a San Isidro
Eantis thraso a San Isidro
Eantis thraso a San Isidro
Eantis thraso cerca de Río Negro
Eantis thraso a San Isidro
Eantis thraso a Tres Marias
Eantis thraso al río Miriumi
Eantis thraso al Este de Puyo
Eantis thraso al Este de Puyo
Retour en haut de page